Tuesday, April 14, 2009

NOTA PEP.KAJIAN TINDAKAN

NOTA PEPERIKSAAN KAJIAN TINDAKAN

1.Nyatakan kepentingan Kajian Tindakan
1) Mendapat sumber maklumat penting utk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah .
2) Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan
3) Dapat mempelbagaikan keadah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pembelajaran objektif mereka dan dapat memahami, mengubah dan memperbaiki amalan diri.
4) Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif.
5) Dapat menyediakan guru menjadi penyelidik yang kritikal, kaya idea baru, sanggup terima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum
6) Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan.
7) Dapat meningkatkan prestasi dan kualiti melalui proses penambahbaikan yang dicadang dan dapatan kajian dp Kajian Tindakan.
8) Menjadi usaha yang tekal mengawalan dan menjamin keunjuran prestasi kerja staf dan prestasi sekolah.
9) Dapat mengesan keperluan dan kehendak strategik sekolah untuk di ambil tindakan kritikal dan perancangan strategik.
10) Merapatkan hubungan silaturrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama kolaboratif

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti kajian tindakan
Ada benda ni baru boleh buat
a. Kebebasan mengakui kelemahan
Bebas bincang, berani akui kesalahan
b. Peluang untuk mencipta
Beri peluang jana idea, hormat menghormati idea org, hantar kursus, galakkan baca
c. Galakan utk mencuba
Sokongan GB
d. Kebolehan kerja berkumpulan
Keberkesanan kerja berkumpulan ditingkatkan
e. Keprihatinan terhadap data
Budaya data kena amal
f. Peruntukan masa mencukupi
Masa diuntukkan

3.Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerapan buat Kajian Tindakan
a.Persepsi guru terhadap Kajian Tindakan
b.Kemahiran menjalankan Kajian Tindakan
c.Iklim sekolah
d.Kakangan yg dihadapi

4.Senaraikan tujuan kajian tindakan dibuat.
Tujuan Kajian Tindakan
1. Membantu guru menghadapi cabaran;
2. Menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk arahan luar;
3. Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin;
4. Memberi kuasa(empowerment) untuk membuat keputusan dalam bilik darjah;
5. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman;
6. Menjadi agen perubahan.

5.Huraikan langkah-langkah Kajian Tindakan
a)MENGENALPASTI ISU / MASALAH /SITUASI
I.Langkah kenalpasti isu
. libatkan persoalan yg boleh diambil tindakan
. had kajian yg kecil
. hal paling penting keutamaan bg guru dan murid
. buat secara kumpulan
II.Tentukan fokus kajian
. adakah perlu sangat tindakan segera
. berapa mustahak kpd pengurusan
. berapa mustahak kpd murid
. siapa nak bantu
. tumpu bahagian penting
. peluang mendalami masalah

b)MERANCANG TINDAKAN
Tentukan perkara yg hendak dirancang melalui bincang, runding, bahas dgn GB atau mereka yg buat kerja tu. Perkara tu di
. Matlamat . Sebab
. Senarai tindakan:-
. Tugas dan tanggungjawab . Aktiviti baru . Bahan baru
. Struktur organisasi baru . Konsep baru
. Pemantauan . Penilaian . Keperluan lain
. Kesesuaian teori praktik dp amalan sebenar

c.MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN
. Fahami perubahan dan risiko
. Teliti dan analisa terperinci data utk keyakinan
. Pastikan tenaga kerja utk membantu utk:-
. buat kerja bancian dan dapat / rekod data
. mengkritik tindakan dgn jujur

d.MENINJAU DAN MENGUTIP DATA KAJIAN TINDAKAN AWAL.
. Tentukan keadah meninjau dan kutip data
. pemerhatian . meninjau danmengutip bahan dokumen
. buat rakaman video / transkrip . menulis diari
. temubual . soalselidik . penilaian kendiri secara mendalam
. keadah kajian bayangan
. Jenis data nak dikutip
. bahan dokumentasi .rakaman video . transkrip . foto
. catatan diari

e. MENGANALISIS DATA
. Analisis kandungan data . Mencari perkara-perkara yang x diduga
. Analisis secara pola . Analisis isu dan delima
. Analisis secara perbincangan
. meneliti dan mengkaji data . melakukan tindakan mereflek
. menggunakan teknik triangulasi . memahami sepenuhnya data
. membandingkan data . analisis dan refleksi dari data
. buat hipotesis kemungkinan sebab dan akibat

f. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
. Pemantauan kendiri . pemantauan rakan sebaya . pemantauan dgn
pelajar . pemantauan bersama
. Penilaian – jenisnya . siapa bertanggungjawab . alat-alat

g.LANGKAH TINDAKAN UNTUK GELUNGAN KAJIAN KEDUA
. langkah ini dilakukan jika langkah tindakan gelungan pertama tidak
berkesan atau jika terdapat isu baru.
. merangka semula langkah-langkah baru dan mengubahsuai langkah
sedia ada.

6.Terangkan proses menganalisi data yang berkesan
. Langkah diambil:-
. meneliti dan mengkaji data
. memilih data
. memapar data
. mentafsir data dan membuat rumusan
. Aktiviti menganalisis data spt.
. melakukan tindakan mereflek
. menggunakan teknik triangulasi
. memahami sepenuhnya data
. membandingkan data
. analisis dan refleksi dari data
. buat hipotesis kemungkinan sebab dan akibat
. Cara menganalisis:-
i. Analisis kandungan data .
. menilai perkara ygkerapkali berlaku
. dapatkan pandangan sebilangan besar ahli
ii. Analisis secara pola
. kenalpasti pola data terkumpul
. semak perkara yg diulangi
. pilih perkara terjadi lebih 2 x
iii. Analisis isu dan delima
. hanya sesuai utk data temubual
. ditulis dlm bentuk perbandingan
iv.Analisis mencari sesuatu yang tidak diduga.


7.Perihalkan tentang konsep refleksi dalam Kajian Tindakan
. Konsep refleksi
. Pemikiran reflektif ialah pemeeriksaan yg dilakukan secara aktif,
teliti dan bersungguh-sungguh terhadap kepercayaan, atau
sesuatu yg didakwa sebagai pengetahuan berdasarkan asas-asas
yg menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yg terhasil
daripada pemeriksaan
.Fokus refleksi
. berdasarkan pada amalan / tingkahlaku,
Hasil/ akibat / kesan,
Kepercayaan, pegangan andaian,
Kewajaran,kerasionalan,
. Prasyarat melakukan refleksi:-
. keterbukaan minda
. kesungguhan
. penanggungjawaban
. kesedaran
. Refleksi dalam Kajian Tindakan ( Berlaku disepanjang kajian)
. Peringkat memulakan kajian utk:-
. buat tinjauan atau analisis situasi
. tentukan isu dan bidang keprihatinan
. tentukan fokus kajian
. analisis kefahaman semasa pd diri atau org lain
. Pos tindakan dan pemantauan
. mensintesis perubahan dan peningkatan kendiri dan murid
. menilaikembali kefahaman
.menentukan rumusan yangboleh dibuat
. menentukan tindakan selanjutnya.
. Kepentingannya
. menjadikan seseorang itu sedar ttg tingkahlaku,tabiat,perasaan
dan nilainya.
. Faktor-faktor penentu amalan refleksi ialah:-
. sumber dan kekuatan dalaman
. Motivasi intrinsic dan ekstrinsik
. iklim organisasi
. komitmen terhadap kerjaya dan organisasi
. gaya pembelajaran guru

8. Sebagai Guru Besar dan Pegawai Pusat Kegiatan Guru, nyatakan tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk membudyakan KAJIAN TINDAKAN di sekolah atau PKG.

1.Mengadakan sessi pengakuan dan perbincangan terbuka mengenai masalah P&P agar timbul rasa kebebasan mengakui kelemahan
2.Mengada dan mewujudkan peluang untuk menjana idea-idea baru di dalam amalan guru agar dapat kembangkan potensi mereka sepenuhnya. Seperti melalui bidang inovasi dan kreativiti.
3.Mengadakan budaya hormat menghormati terutama kepada penciptaan idea baru atau kegiatan adaptasi atau adoptasi.
4.Mengadakan kursus-kursus professional dan menggalakkan pembacaan buku-buku ttg tugas utama guru agar ilmu dan kemahiran baru dapat digunapakai dalam Kajian Tindakan.
5.Kepimpinan organisasi hendaklah beri galakan utk guru / org bawahan mencuba buat kajian tindakan dgn menyediakan bahan dan keperluan.
6.Gaya kepimpinan sekolah hendaklah menekankan faktor-faktor yang boleh membentuk kumpulan kerja berpasukan dan meningkatkan keberkesanannya kerana ini menjadi penting dalam Kajian Tindakan.
7.Guru Besar menjadi pemimpin yang rakus merobek dada data dan matlumat semasa.Keprihatinan terhadap bait-bait data dan wangi bunga-bunga budaya menyelinap masuk menjalin molekul-molekul data dan kerangka angka di celah bilah-bilah nombor keharuman sejagat. ( sastera) ….kena amal amal budaya data.
8.Guru Besar hendaklah merancang dan menjadualkan masa kerja dengan berkesan untuk memperuntukan masa mencukupi kepada guru-guru membuat kajian.
9. Tetapkan sasaran kerja tahunan dgn menyenaraikan Kajian Tindakan dibuat secara serius kepada semua aliran kelas.
10.Suburkan persepsi guru terhadap Kajian Tindakan dan terapkan kemahiran menjalankan Kajian Tindakan melalui krusus dalaman
11. Wujudkan Iklim sekolah yang boleh sesuai buat kajian tindakan.
12.Guru Besar selesaikan semua atau minimakan kakangan yg dihadapi dalam kajian tindakan.

9. Nyatakan 8 syarat untuk membolehkan sekolah jadi pusat penyelidikan pendidikan ke arah membudayakan Kajian Tindakan.
a.membentuk sikap dan profesionalisme baru di kalangan guru ubah mentality menyelidik.
b.pengakuan terbuka kelemahan dari semua aspek dalam suatu sidang terancang.
c.Penumpuan kpd masalah yang boleh dikaji dan di bawah bidang kuasa.
d.mempertingkatkan kemahiran jalankan penyelidikan
e.peruntukan masa dan kewangan utk penyelidikan
f.beri kuasa dan tanggungjawab penuh jayakan projek
g.penggunaan laras bahasa mudah difahami dikalangan guru penyelidik.
h.hasil kajian dimanafaat utk bentuk dasar dan tindakan.

10. Contoh penulisan kertas cadangan Kajian Tindakan
a. Tajuk
b. Nama sekolah dan guru-guru pengkaji
c. Latarbelakang kajian
d. Pernyataan masalah
e. Tujuan kajian
f. Metodologi kajian
i. Rekabentuk kajian
ii. Sasaran Kajian
iii. Batasan Kajian
iv. Alat kajian
g. Kesignifikanan kajian
h. Anggaran peruntukan Kewangan mengikut pecahan kepala
i. Skedul kerja

( penafian : blogger tidak bertanggungjawab atas segala ‘kecurangan’ dan ‘ketidakesahan’ yang mungkin berlaku selama memanafaatkan kandungan nota ini )

No comments: