Sunday, August 30, 2009

NOTA PEP.ASAS USAHAWAN

Nota Pep. Asas Keusahawan

Soalan 1 - Terangkan konsep Keusahawanan dan definisai Usahawan
Menurut Schumpeter keusahawanan sebagai syarikat yg
melaksanakan kombinasi baru bagi
i. pembangunan produk dan perkhidmatan baru,
ii. sumber baru untuk bahan mentah,
iii. keadah baru,
iv. pengeluaran pasaran baru dan
v. orgnisasi berbentuk baru.
Cole mendefinasi keusahawanan sebagai aktiviti yg mendatangkan manafaat melalui pembangunan perniagaan yg berorientasikan keuntungan.

Aspek asas keusahawanan:
1.Melibatkan proses penciptaan yang hasilnya mewujudkan manafaat yang baru.
2.Penekanan kpd kreativiti dlm mengolah sumber syarikat.
3.Mahu meningkatkan kesejahteraan

Soalan 2 - Nyatakan Sumber modal untuk memulakan aktiviti seorang usahawan.

a.Pembiayaan modal ekuiti
• Simpanan peribadi
• Kawan-kawan dan saudara-mara
• Pelabur persendirian lain

b.Pembiayaan modal hutang
i. Pembekal dan peminjam berasaskan aset sebagai sumber pembiayaan
• Kredit perdagangan
• Pinjaman pembelian peralatan dan sewa pajak peralatan
ii. Bank perdagangan dan bank saudagar
• Jenis pinjaman bank
• Kriteria pemberian pinjaman
• Panduan untuk membuat pinjaman
iii.Agensi-agensi kerajaan yang memberikan sumber pembiayaan kewangan
iv.Sumber pembiayaan kewangan lain
• Perbadanan besar
• Firma-firma modal teroka
• Jualan saham
Soalan 3. Nyatakan jenis-jenis Francais

i. Bentuk perniagaan francais
ii. Pemegang francais berformat
iii. Francais pengilangan produk
iv. Lesen bertanda dagang/ jenama
v. Francais wakil pengedar
vi. Penganjur

Soalan 4.Nyatakan kebaikan dan kelemahan Francais

Kebaikan perniagaan francais kpd francais
i. Produk/perkhidmatan yg punyai kelebihan kompetitif
ii. Pengalaman lalu bukan satu keutaman
iii. Keperluan modal yg tidak membebankan
iv. Kurang persaiangan dlm perniagan
v. Meningkatkan kadar kejayaan
Kebaikan perniagaan francais kpd francaisor
i. Perluas jariangan perniagan dgn cepat
ii. Mendapat kelebihan dp dorongan kejayaan yg tinggi di kalangan francais
iii. Pengagihan kuasa
iv. Meningkatkan daya saing
Kelemahan perniagaan francais kpd francais
i. Perniagaan dibawah kawalan franchisor
ii. Kongsi imej buruk
iii. Bebanan bayaran perkhidmatan pengurusan
iv. Tahap pengbolehsuaian yg rendah
v. Tidak punyai kekuatan kepelbagaian dlm perniagaan
Kelemahan perniagaan francais kpd francaisor
i. Francis bukan pekerja syarikat
ii. Percanggahan objektif
iii. Pemilihan farancis yg x sesuai
iv. Mudah terdedah kpd saingan.

Soalan 5. Senaraikan faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Apabila Memulakan Perniagaan

i.Modal
modal cukup- bergantung kepada saiz dan jenis perniagaan, lokasi perniagaan, dan jumlah kredit yang hendak diberikan kepada para pelanggan.-boleh datang daripada simpanan sendiri atau pinjaman daripada sahabat handai atau sanak saudara ataupun dari bank.

ii.Lokasi (Tempat Perniagaan)
lokasi yang strategik -tempat yang mempunyai daya kuasa beli yang tinggi dan kurang persaingan.

iii.Jenis dan saiz perniagaan
menentukan jenis dan saiz perniagaan- Jenis perniagaan bersesuaian dengan kebolehan, pengetahuan dan pengalamannya.
Saiz perniagaan hendaklah juga bersesuaian dengan modal yang ada, kebolehan, pengalaman dan pengetahuan untuk mengawal dan mengurus perniagaan itu

iv.Persaingan
persaingan yang akan dihadapinya. -mengenal pasti pesaing-pesaing, bilangannya, saiz perniagaan mereka, kekuatan dan kelemahan mereka dan sambutan para pelanggan terhadap perniagaan mereka.

v.Undang-undang dan peraturan
mesti mengetahui undang-undang, peraturan-peraturan serta akta-akta yang mengawal perjalanan perniagaan dalam negara kita agar tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau akta yang boleh menghalang perjalanan perniagaan.

vi.Sumber bekalan
perlu mengetahui tempat-tempat di mana ia mendapat bekalan barang-barang dengan seberapa murah dan mudah.
Usahawan harus tahu pembekal mana yang dapat menawarkan diskaun dan kredit yang lebih baik.Soalan 6. Nyatakan strategi memulakan Perniagaan

Langkah-langkah yang Perlu Diambil Sebelum Memulakan Perniagaan
i. Menyediakan satu rancangan perniagaan
ii. Berunding dengan pakar runding perniagaan
iii. Membuat keputusan tentang entiti perniagaan
iv. Memilih jenis sumber kewangan
v. Memilih lokasi perniagaan
vi. Mencari idea perniagaan

Soalan 7 – Senaraikan ciri-ciri usahawan berjaya

i. Dorongan ke arah kejayaan – ada semangat &keupayaan
maju.
ii. Mengambil risiko yg diperhitungkan – makin tinggi risiko;
makin besar untung.
iii. Personaliti baik – rajin, tekun, berazam dan tabah.
iv. Berinisiatif &bertanggungjawab – terhadap perkara yg
diamanahkan dgn ciri-ciri positif dlm diri.
v. Keyakinan terhadap kebolehan diri
vi. Menitikberat mutu kerja yg tinggi.
vii. Kebolehan membuat keputusan – tepat dlm semua keadaan
viii. Menggunakan strategi-strategi pengaruh – utk
mempengaruhi, memujuk,menyakinkan demi kecekapan
rangkaian.
ix. Dapat lihat peluang
x. Mempunyai maklumat dan visi
xi. Kreatif dan inovatif

Soalan 8 – Kenapa nak jadi usahawan
i. Minat & kepuasan
ii. Pencapaian matlamat – nak kaya ke
iii. Status
iv. Keselamatan
v. Kuasa

Soalan 9 – Senaraikan 4 komponen penting di dalam proses kreatif.

i. Pengumpulan pengetahuan / latarbelakang
Siasat&kumpul matlumat dgn baca,bincang,bengkel
ii. Proses inkubasi
Rehatkan minda&lakukan aktiviti yg x berkaitan
iii. Pengalaman idea
mendapatkan idea&jalan penyelesaian (eureka)
iv. Penilaian dan pelaksanaan
mengenalpasti idea yg boleh dilaksanakan.

Soalan 10 – Nyatakan 2 bentuk persekitaran yang mempengaruhi bidang keusahawanan.

a.LUARAN
i. Makro - ekonomi
- Politik & Undang-undang
- Sosio-Budaya
- Teknologi

ii. Mikro - Pelanggan
-Pembekal
- kerajaan&agensi
- intitusi kewangan
- pesaing
- NGO
b.DALAMAN
i. Cara perniagaan beroperasi
ii. Norma-norma yg pengaruh budaya
iii. Sumber - kewangan, fizikal, manusia, Tekonologi, Reputasi
dan organisasi


Soalan 11 – Mengapakah rancangan perniagaan sangat penting.

Rancangan Perniagaan ialah alat berkesan utk meng-organisasikan matlamat dan objektif mereka utk menjelaskan seluas mungkin sesuatu perniagaan itu beroperasi.

Rancangan perniagaan penting kerana:-
i. menentukan tahap kejayaan
ii. mengenalpasti masalah yg berpotensi
iii. mencari jalan penyelesaian tanpa alami kesan sejagat
iv. menetapkan fokus terhadap objektif-objektifnya
v. sebagai tanda aras kedua-dua pencapaian matlamat dan
masalah yg memerlukan penambahbaikkan.
vi. Dokumen tugasan utk menilai semula kemajuan dan
matlamat perniagaan masa depan
vii. Mengurangkan kelemahan dan kegagalan.
viii.Mencari sumber kewangan atau pelabur luar
ix. Untuk menilai potensi sesuatu perniagaan
x. Mencari dana yg diperlukan dan bagaimana pembayaran
balik dana dilakukan.

Soalan 12 – Senaraikan bentuk-bentuk perniagaan.

i. Perniagaan milik tunggal
ii. Perniagaan berkongsi
iii. Syarikat Terhad
iv. Syarikat Sendirian Berhad
v. Syarikat Awam Berhad
vi. Membeli dan ambilalih perniagaan sedia ada
vii. Membeli perniagaan Francais

Soalan 13 – Nyatakan kelebihan dan kekurangan perniagaan berkongsi.

a.Kelebihan
i. > mudah dan murah didaftar berbanding syarikat. X banyak prosedur dan kehendak perundangan.
ii. Sumber modal lebih banyak krn boleh tambah bilangan ahli dan modalnya sekali.
iii. Tanggungjawab dan beban tugas boleh diagih di antara ahli ini boleh dilanjutkan kepada kongsi idea dan kemahiran.
iv. Hubungan di antara sumbangan ahli dan ganjaran dapat dilihat jelas.

b.Kekurangan
i. Kongsi niaga maka kongsi risiko, kesilapan dan tindakan undang-undang.
ii. Keuntungan kena bagi 2 atau 3atau 67
iii. Kesenimbungan terhad jika rakan kongsi mati
iv. Potensi berlaku konflik dgn rakan kongsi tinggi


Soalan 14 – Nyatakan Kekuatan dan kelemahan perniagaan keluarga.

Kekuatan Kelemahan
1.semangat kekitaan spt. Ilmu 1.Terlalu rigid dan sukar
fleksibel,keputusan cepat, buat perubahan ke atas
maruah dan kepercayaan cara/kaedah
2.Perspektif jangkapanjang 2.Pengurusan pengganti-
an memecahbelahkan
hubungan keluarga .
3.Bersedia berkorban masa susah 3.Isu emosi ganggu
Perniagaan.
4.Kurang birokrasi dan fleksibel 4.Tiada ketua pemimpin
5.Sumber kewangan mudah 5.Struktur x jelas, pem-
bahagian kerja kabur.
6.Sumber manusia – mudah dida- 6.Cabaran niaga
pati asal minat. i.susah buat p’baharuan
ii.susah alih pewaris
iii.Modal j/panjang
sukar.
7.Sumber syarikat – Budaya keluarga 7.Sis ganjaran lemah
Budaya syarikat. Ok keluarga ok
Syarikat.
8.Bebas bertindak,berdikari dan 8.Kepimpinan- x lebih
berkuasa kawal niaga. Kuasa, semua sama
9.Memperbaiki hubungan kelurga 9.Nepotisme –pilih
Kasihdgn utamakan
Keluarga dan sukar tarik
Pengurusan professional
10.Pengasuhan ahli keluarga yg muda 10.Ketangangan kewang
an dgn ambikesempatan


Soalan 15 – Nyatakan kaedah-kaedah untuk ke pasaran antarabangsa.

a.PENGEKSPORTAN
i. Eksport tak langsuang ( guna ejen )
ii. Eksport langsung ( usahawan kendali sendiri )

b.USAHASAMA- 2 atau 3 firma bergabung

c.PELESENAN – beri hak dan lesen kpd firma luar negeri dgn balasan royaliti.

d.FRANCIS – perjanjian yg benarkan penjualan atau pengeluaran dgn guna nama, tanda niaga atau hakcipta.

e.PERDAGANGAN BALAS- eksport satu produk dibayar dgn import satu produk dari firma sama di luar negeri dgn kaedah barter, belian bebas,pampasan dan offset.

NOTA PEP ISU PENDIDIKAN

NOTA PEP ISU PENDIDIKAN
( 9 STRUKTUR )
Soalan 1 – Terangkan konsep isu
Sesuatu hal yg dibincangkan
Sesuatu perkara atau masalah yg difikir dan diperkatakan org ramai.
Sesuatu yg libatkan kepentingan manusia keseluruhan, sesuatu kelompok atau seseoarang individu.
Bersifat segera dan penting pada sesuatu masa tertentu
Contoh: Sekolah kekurangan guru bahasa inggeris
Soalan 2 – Kepentingan Isu Pendidikan
SEGI POLITIK:-
i.Merupakan perkara sensitive dan tidak boleh sewenang-wenang dibicara agar keharmonian tidak terjejas.
ii.Merupakan petunjuk yg perlu diberiperhatian oleh kerajaan masa gubal dasar awam.
SEGI EKONOMI
i.Boleh menyedarkan sector ekonomi ttg tanggungjawabnya dlm pendidikan.
ii.Boleh menyedarkan perancang ekonomi dan perancang pendidikan untuk bekerjasama.
SEGI SOSIAL
i.KEPADA PENDIDIK -
Kesedaran utk upgred ilmu pengetahuan
Peka keperluan masyarakat
Kesedaranutk lebih kreatif /inovatif dlm pengajaran
Galakan proaktif
ii.KEPADA PELAJAR
Kesedaran kepentingan pendidikan
Kesedaran ttg relevansi antara pemlihanmatapelajaran dan pekerjan.
Memperlihatkan peluang yg ada dlm dunia pekerjaan
Menimbulkan kesedaran utk capai kecemerlangan.
iii.KEPADA IBUBAPA
Beri kesedaran tgg kepentingan pendidikan terkini.
Menimbulkan minatterhadappendidikan anak-anak
Menggalakkan perkongsian idea dlmatasi masalah pendidikan

Soalan 3 – Nyatakan definasi sekolah selamat dan nyatakan punca-punca timbul isu.
Konsep sekolah selamat:
 Ditakrifkan sebagai tempat yang tersusun dan bertujuan di mana pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah adalah bebas untuk belajar dan pengajaran berlaku secara bebas tanpa apa-apa gangguan fizikal atau psikologikal.
 Punca-
i. Faktor luaran sekolah iaitu perbezaan tahap sosioekonomi pelajar, etnik, pengaruh media massa, rakan sebaya, ibu bapa dan kelauraga serta faktor lokaliti tempat tinggal pelajar.
ii.Faktor dalaman sekolah iaitu faktor guru, kepimpian sekolah, interaksi guru pelajar, pedagogi, iklim sekolah, budaya sekolah, keceriaan sekolah dan motif sekolah adalah bermatlamat akademik, kokurikulum atau sahsiah
iii.perubahan nilai generasi muda

Soalan 4 – Nyatakan kesan baik dan buruk dp Globalisasi dlm pendidikan
Kebaikan
i. Bidang pendidikan semakin maju krn Dunia x sempadan jadikan matlumat, ilmu dan kemahiran dpt dikuasai lebih mudah melalui Internet
ii. Kepakaran dlm bidang pendidikan dpt dibincang dan dikongsi bersama di seluruh dunia.
iii. E-pembelajaran bantu memantapkan p+p dan mengaplikasakan ict dalam pengajaran mereka
Keburukan
i. Kebebasan matlumat x terbatas dan x terkawal hingga menggugat budaya, agama dan matlamat pendidikan negara.
ii. Penghasilan terhadap sesuatu perkara itu tidak menjadi produktif dan kreatif lebih bersifat sterotaip
iii. Kemeluasan idea-idea negative dan jahat menjadi penghalang pewujudan modal insane terbaik.

Soalan 5 – Meritokrasi ?
a.Definasi - satu sistem sosial yang menyanjung tinggi kedudukan seseorang atas dasar kebolehan atau kecemerlangannya dan bukan kerana keturunan atau kedudukannya.
b.Prinsip –
i.Sistem ini mementingkan kejayaan atau ganjaran sosial berdasarkan merit kepintaran (IQ), bakat dan usaha individu.
ii.sistem yang menggalakkan inidividu yang berkebolehan dipilih berdasarkan kebolehan, intelektual dan amalan dan bukannya atas dasar kekayaan,latar belakang keluarga atau status sosio-ekonomi mereka.
iii.menjadi mekanisme untuk menghapuskan amalan pilih kasih
(nepotisme), pilih bulu dan kronisme
c.Pemilihan di U
i.Pelaksanaan sistem
a.Sistem meritokrasi mula dilaksanakan bagi kemasukan pelajar ke IPTA mulai semester 2002/2003. Ia diperkenalkan bagi menggantikan sistem kuota yang memperuntukkan 55% untuk Bumiputera: 35% Cina: 10% India
b.Melalui sistem ini, kaedah Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) digunakan untuk menyeragamkan kelayakan Sijil Persekolahan Malaysia (SPM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi dan Diploma.Hanya pelajar yang mempunyai PNGK tertinggi serta memenuhi keperluan kursus yang dipohon akan ditawarkan tempat ke IPTA.
ii.Rasionalnya
a.untuk memastikan pelajar-pelajar Melayu berusaha dengan lebih tekun supaya dapat bersaing dengan kaum-kaum lain untuk mendapat tempat di IPTA;
b.memastikan pelajar-pelajar Melayu yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke IPTA menghargainya dengan belajar bersungguh-sungguh dan mencapai kecemerlangan;
c.menentukan individu yang mendapat tempat di IPTA adalah daripada kalangan pelajar yang benar-benar berkelayakan;
d.dan membentuk keupayaan survival bangsa yang kuat, pencapaian pendidikan yang lebih baik tanpa perlu bergantung kepada bantuan-bantuan luar atau subsidi daripada kerajaan.

Soalan 6 –Isu perlu cara menangani. Senaraikan langkah-langkah mengatasi.
1. MENGENAL PASTI SIAPA YANG MENIMBULKAN ISU
 ORANG AWAM
 PENDIDIK
 PELAJAR DLL.
2. MEMBUAT ANALISIS ISU
 ISU POKOK
 KEPENTINGAN ISU
 JENIS ISU
 ASPEK ISU
 SKOP ISU
3.MEMBERI RESPONS KEPADA ISU
 PENJELASAN
 HUJAH
 PANDANGAN

Soalan 7. Senaraikan usaha-usaha untuk Memperkasakan bahasa melayu dan meningkatkan bahasa inggeris

Usaha perkasakan BM
• Kementerian Pelajaran mencadangkan matapelajaran Matematik dan Sains di ajar dalam Bahasa Melayu juga. Sepatutnya begitulah kerana kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan disamping ke arah perpaduan nasional melalui satu bahasa.
• 1Malaysia 1 Sekolah dan 1 Sukatan Pelajaran yang sama di seluruh negara
• Tulisan jawi dimantapkan semula
• Digunakan dalam semua bidang kehidupan bertamadun
• Dalam semua urusan kebangsaan dan rasmi sesebuah negara
• Sebagai pengantar ilmu pada semua peringkat; dari sekolah sampai ke IPT
• Lengkap serta kemas daripada aspek kosa kata umum, istilah, tatabahasa, ejaan, sebutan dan laras bahasa
• Wadah pemikiran dan wacana intelektual dan budaya tinggi
• Pembentuk identiti bangsa dan negara seperti ungkapan ‘maju dalam acuan sendiri'
• Berpotensi digunakan sebagai bahasa serantau dan bahasa dunia
Usaha meningkatkan BI
• PPSMI perlu diganti dengan Kaedah pengajaran dan pembelajaran BI yang lebih mantap, menarik, berkesan bagi mencapai hasrat setiap rakyat sekurang-kurangnya menguasai kemahiran bertutur 2 bahasa.
• Penggunaan teknologi komputer dan internet dalam mempelajari bahasa ingeris wajar diperluaskan bagi menarik minat pelajar-pelajar.
• Seramai 13,933 guru BI ditambah termasuk 1,000 dari luar negara dan 600 guru bersara.
• Syarat lulus peperiksaan SPM
• Mantapkan dulu kemahiran berbahasa inggeris para guru, kesesuaian korikulumnya, alat bantunya mencukupi, kesesuaian suasana pembelajaran bahasa inggeris itu sendiri.
• Kaedah meningkatkan kemahiran bahasa ialah melalui pembacaan. Maka itu kursus seperti membaca kesusasteraan atau karya besar dalam bahasa Inggeris akan jauh lebih berkesan daripada mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.

Soalan 8.Nyatakan 8 angkah-langkah mengatasi isu penempatan guru.
i. Ketatkan syarat pemgambilan guru - MEsdi
ii.Pemilihan calon guru yg berkualiti
iii.Beri penghargaan tinggi guru berkhidmat di luar bandar
iv.Hadkan tempoh khidmat guru di luarbandar dan pedalaman.
v.Sediakankemudahantempat tinggal dan pengangkutan
vi.Utamakan kemudahan rawatankesihatanguru-guru
vii.Mengamalkan kaedah penempatan guru yg telus dan terbuka
viii.KPM selaras pengambilanguru mengikut keperluan dan opsyen

Soalan 9.Senaraikan 5 langkah penilaian prestasi yang berkesan
i.Patuhi pekeliling yang sedia ada
ii.Pengurusan prestasi hendalah berstrategi dan bersistematik
iii.Kaedah penilaian prestasi berdasarkan sasaran kerja, berterusan, tidak berahsia dan sering berbincang dan tidak digunakan untuk menggugut.
iv.Sediakan panduan dan bantuan dalam pembangunan sumber.

( 3 Essei )

Soalan1 – [Pendemokrasian] Apakah peranan kerajaan dan sekolah untuk memastikan kesamarataan dalam pendidikan.
Pendahuluan
• Memberi peluang-peluang yang sama untuk semua kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan.
• Pendemokrasian pendidikan yang dimaksudkan bukanlah sekadar pendemokrasian sahaja tetapi ialah persamaan hak yang sama rata dari segi peluang mendapat pendidikan yang bermutu.
• Memenuhi harapan i.Tiada golongan yang tercicir ii.Pendidikan untuk semua iii.Pendidikan yang adil, saksama dan berkualiti iv.Tiada diskriminasi dan v.Persamaan hak yang sama rata
Isi
• Menyediakan guru terlatih yang mencukupi selaras dengan pertumbuhan pendidikan
• Menyediakan bilik darjah mencukupi
– Agak rumit kerana pertambahan penduduk terutamanya di bandar berbanding di luar bandar
• Memastikan semua kanak-kanak memasuki sistem pra sekolah
• Menyediakan kemudahan asas mengikut piawaian yang telah ditetapkan
• Mencapai kadar penyertaan pada tahap 100% di peringkat pendidikan Rendah, Menengah dan Menengah Atas
• Memastikan semua kanak-kanak akan memasuki sekolah pada umur 7 tahun
Penutup
• Dalam keghairahan dalam menyediakan sumber manusia melalui sistem pendidikan negara kita mestilah memastikan pendekatan pelaksanaan dan amalannya mengikut acuan kita sendiri iaitu berasaskan matlamat pendidikan negara.


Soalan 2 – [Beban tugas] Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh seorang pengurus organisasi ( Sekolah / PKG ) bagi menangani beban tugas guru yang menyebabkan Burnout.

Pendahuluan
• Beban tugas yang keterlaluan dan berpanjangan akan menyebabkan burnout. Ini jadi isu sebab Sikap dan tingkah laku guru berubah kepada negatif disebabkan tekanan kerja yang tinggi. Mereka menunjukkan kekurangan idealisme, komitmen dan minat terhadap pekerjaan yang dilakukan
• GB kena selesai jgn jadi bodoh pulak
Isi-isi
Langah-langkah mengurangkan beban tugas
(1)Merancang dan mengagihkan beban tugas dgn adil dan saksama.spt penggunaan sistem bintang kpd satu-satu jawatan berdasarkan bebanan kerja yg ditanggung.
(2) Bantu pegawai / guru dgn layanan professional utk meningkatkan mutu kerja dan pelaksaaan kerja.
(3) Melakukan hubungan profesional yg harmoni, mesra dan bersikap terbuka kepada pimpinan.Spt mengadakan banyak perbincangan bersemuka,
(4) Melakukan sokongan moral kpd guru dalam menghadapi masalah, menjelaskan bidang tugas kerja dgn tepat dan bersistematik, menjadi contoh ikutan yg baik, dan memberi ganjaran yang sesuai.
(5) Melengkap dan upgred prasarana yang boleh meningkatkan kepuasan kerja pegawai.spt. suasana kondusif, mengadakan kemudahan kerja, peralatan moden dan inovasi sistem
(6)Sistem giliran kerja-Wujudkan sistem giliran 2 atau 3 tahun sekali bagi jawatan-jawatan tertentu yg sesuai di sekolah.
(7) Sistem Mentor
Pilihlah seorang mentor. Ini boleh menjadi faktor utama untuk menghindari burnout pada guru.Gunakan guru senior dan berpengalaman bagi tujuan membimbing
(8)Kerja sebagai ibadah
GB harus dapat membuayakan kerja sebagai suatu ibadah yang kewajibannya adalah dituntut agama dan balasannya akan diperolehi di akhirat.
(9)Memahami kemahiran dan kepakaran guru dan meletakkannya ditempat sesuai
(10)Penilaian prestasi yang berkesan.
Penutup
• Kerjasama yang baik antar guru, pihak pengurusan yang peka dgn keinginan dan harapan bawahan, persekitaran dan kemudahan yang menjadi asas proses pembelajaran merupakan harapan semua guru, namun jika yang diimpikan tersebut tidak tercapai, guru hendaklah dapatmenyerap tekanan dengan menjadikannya pemangkin dan cabaran utk capai prestasi lebih baik dan bukan berserah kpd keadaan.Jgn jadi bodoh.

Soalan 3 – [Kualiti dlm pendidikan]Huraikan ciri-ciri kualiti yang harus dicapai dalam pengurusan pendidikan bagi mengelakkan berlakunya isu dalam pendidikan di peringkat sekolah.

Pendahuluan
Semua orang mengejar kualiti. Begitulah juga dengan perkhidmatan pendidikan negara kita kini yang begitu pesat berkembang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran. Semua perkembangan ini memerlukan para pendidik negara bersedia menghadapi dan menyahut cabaran terutama dalam aspek memberikan pendidikan yang berkualiti di semua peringkat persekolahan bagi mencapai matalamat negara untuk menjadikan pendidikan kita bertaraf duni

Isi-isi
a.Ciri-ciri kualiti pendidikan
• Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermutu
• Proses P&P yang mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor, kognitif dan afektif ke tahap yang optimum
• Kadar celik huruf yang tinggi
• Pencapaian akademik tinggi dan cemerlang
• Penyertaan kokurikulum yang aktif dan bermakna
• Pengurusan hal ehwal murid, kebersihan dan keceriaan mewujudkan suasana yang kondusif bagi membina budaya ilmu dan budaya sekolah yang tinggi
• Pengurusan keseluruhan yang telus dan cekap lagi berkesan.
b.Ke arah kecemerlangan pendidikan
kawalan kualiti sewaktu melalui berbagai proses perlu dibuat utk kecemerlangan pendidikan melalui p+p. Inilah yang menjadi aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran di mana sering dipandang remeh. Banyak petunjuk yang boleh kita lihat aspek ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang antara lain:
• berlaku defisit pembelajaran yang ketara di kalangan murid-murid
• utama menghabiskan sukatan pelajaran daripada penguasaan kemahiran
• kerja-kerja murid banyak atau lambat diperiksa.
• kurang latihan yang sewajarnya (sehingga tahun akhir)
• sindrom tunggu sampai tahun enam baru semua proses diambil kira
• diagnosis tidak digunakan seperti sepatutnya.

Penutup
• Proses bagi mencapai sesuatu kualiti bukan sahaja melibatkan pihak-pihak atau bahagian-bahagian tertentu sahaja tetapi ianya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencapainya. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan bagi mencapai tahap pendidikan berkualiti bertaraf dunia yang melibatkan bukan sahaja para pelajar, guru dan pegawai pendidikan bahkan ianya meliputi golongan masyarakat bagi mencapai hasrat tersebut. Sesuatu kualiti haruslah berdasarkan kepada ciri-ciri kualiti yang selaras dengan mempastikan bahawa setiap orang dapat memberi dan menerima maksud yang sama bagi sesuatu perkhidmatan yang diberikan. Jika ciri-ciri kualiti itu adalah persepsi seseorang sahaja dan bukan secara umum maka ini bukanlah kualiti keperluan am.

NOTA PEP SOSIOLINGUSTIK

NOTA PEP BM- SOSIOLINGUSTIK
Soalan 1. – Bezakan Sosiolingustik(SL) dengan Sosiobahasa(SB)
Persamaan
SL dan SB Kedua-dua mengkaji masyarakat dan bahasa; Kedua-duanya adalah bidang mengkaji bahasa dan masyarakat.

Perbezaan
Sosiologi bahasa memberi penekanan kepada kategori-kategori dalam masyarakat dan bagaimana boleh mengisinya dengan betul, tepat dan bersesuaian dengan kehendak norma masyarakat berkaitan;
SB bidang yg mengkaji masyarakat yg menggunakan bahasa. Bagaimana sesuatu bentuk bahasa digunakan masyarakat.

Sosiolinguistik memberi penekanan kepada kajian taburan ciri-ciri tertentu struktur bahasa oleh kategori-kategori sosial yang boleh dikenalpasti;Penekanan diberikan kepada kelainan-kelainan bentuk bahasa yang menggambarkan kepelbagaian sosial manusia.
SL bidang yg mengkaji penggunaan bahasa dalam masyarakat

Soalan 2 – Nyatakan 5 faktor yang menyebabkan berlakunya Kelainan Bahasa
i.PENUTUR ( Ideolek,Dialek,Kronolek &Sosiolek/Dialek Sosial)
2.UMUR/USIA
3.JANTINA
4.KERJAYA
5.SUSUNLAPIS MASYARAKAT

Soalan 3 – Senaraikan 5 kesan pertembungan bahasa
i. Bahasa pijin - ialah bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa dan bahasa yang terbentuk itu tidak boleh dikategorikan kepada salah satu bahasa asal
ii. Bahasa Rojak ( Percampuran Kod ) – ialah bahasa melayu yg dicampuradukkan dgn bahasa inggeris
iii. Bahasa kreol - ialah bahasa pijin yang telah menjadi bahasa pertama atau bahasa ibunda
iv. Perlupusan bahasa – bahasa asal mati.
v. Perubaan Kod –
vi. Pertukaran Kod –
vii. Perubahan Gaya –

Soalan 4 – Beri contoh bahasa baku dan dialek tempatan berdasarkan kotegori di bawah :-
Baku Dialek Tempatan
i.FONOLOGI
[ora ŋ ] Kelantan [ŋ] –[ôg å]
ii.MORFOLOGI
Lari Ungga
iii.KOSA KATA
Gajus Janggus (Kedah)
Ketereh (Kelantan)
Jambu Golok (Tgnu)

Soalan 5 – Nyatakan 5 Keperihalan Keadaan
Terdapat beberapa faktor berkaitan seperti:
a.Peserta -Yang bertutur dan yang dilawan tutur (jantina, umur, pekerjaan, agama, kedudukan sosial, pendidikan)
b.Latar - Masa, tempat, suasana (formal, riang, dingin, intim)
c.Tajuk - Intipati utama perbualan / pertuturan
d.Laras - Kelainan yang ditentukan oleh topik / tajuk. Perbezaan
ketara dalam perbendaharaan dan struktur kata / ayat yang
digunakan
e.Penilaian peserta - Berbeza mengikut latar (tempat, masa dan
suasana)
f.Fungsi pertuturan - Fungsi-fungsi bahasa (fungsi interaksi, peribadi, khayalan, heuristik)
g.Saluran-Lisan dan/atau tulisan

Soalan 6 – Nyatakan taraf susunlapis masyarakat
Juga dikenali sebagai susun lapis masyarakat atau kumpulan dalam masyarakat yang berhierarki. Terbahagi kepada 4 iaitu

a.Kelas sosial-Kedudukan sosial berdasarkan pekerjaan, atau/ dan
gelaran keluarga.
b.Kasta - Kedudukan sosial berdasarkan pemeringkatan dalam
agama (Hindu – Brahmin, Kesyatria, Syudra)
c.Feudalisme - Penggolongan masyarakat berdasarkan golongan
atasan (pemerintah / raja) dan bawahan (rakyat)
d.Suku kaum - Kelainan berdasarkan pertuturan. Cara orang Cina /
India bercakap dalam bahasa Melayu berbeza dengan
orang Melayu (penutur jati), begitu juga sebaliknya.
e.Taraf Pendidikan – Terpelajar dgn x terpelajar

Soalan 7 – Nyatakan 5 Panduan Mencipta Istilah
a. Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu
b. Perbendaharaan Kata Dialek
c. Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun
d. Perbendaharaan Bahasa Inggeris.
e. Perbendaharaan Kata Bahasa Asing

Soalan 8 – Nyatakan 3 perbezaan Bahasa Pijin dan Bahasa Kreol

PIJIN
• Bahasa kacukan yang belum mantap;
• Tiada penutur yang menggunakannya sebagai bahasa pertama;
• Pola bahasanya sukar dikenalpasti;
KREOL
• Bahasa kacukan yang mantap;
• Mempunyai penutur tersendiri yang menjadikannya sebagai bahasa ibunda;
• Pola bahasanya dapat dikenalpasti;

Soalan 9.Nyatakan konsep laras dan 3 faktor mempengaruhi-nya
Laras ialah Kelainan bahasa disesuaikan mengikut situasi atau Variasi bahasa berdasarkan fungsi
3 faktor mempengaruhinya:-
i. Tajuk
ii. Bagaimana/alat
iii. Hubungan Peranan Antara Penutur

Soalan Essi
Soalan 1- Huraikan kesan-kesan fenomena terhadap Bahasa Melayu
a. Pendahuluan - Sebab-sebab berlaku:-
i. Penjajahan – Inggeris, Belanda, Protugis, Jepun, Siam.
ii. Penghijrahan – Cina, india, Jawa
iii. Perkahwinan.
b. Kesan-kesan terhadap Bahasa Melayu
i. Alih Kod
ii. Tukar Kod
iii. Campur Kod
iv. Pijin
v. Kreoi
vi. Penghapusan bahasa
vii. BILINGUALISME &
viii. MULTILINGUALISME
c. Penutup – Peranan DBP, Bahasa Baku


Soalan 2 – Sejauhmanakah kepentingan perancangan bahasa

Pendahuluan - Perancangan bahasa adalah usaha dan tindakan dilaksanakan oleh sesebuah negara dalam menentukan bahasa-bahasa yg digunakan dalam negara berkenaan.
Usaha membina dan kembangkan bahasa yg dipilih sebagaibahasa kebangsaan dan bahasa.

A.PERANCANGAN TARAF
• Memberi taraf tertentu kepada bahasa berkaitan.
• Tugas utama di negara membangun/baru mencapai kemerdekaan untuk menentukan bahasa kebangsaan/rasmi.
• Menentukan kedudukan bahasa-bahasa lain.
• Penting bagi negara yang mempunyai berbilang bahasa.
• Kepentingan perancangan bahasa dari segi perancangan taraf adalah untuk
i. IDENTITI NEGARA/PRESTIJ,
ii. ALAT PERPADUAN,
iii. PENENTUAN KEDUDUKAN BAHASA LAIN DAN
iv. BAHASA ILMU/PENGANTAR

B.PERANCANGAN KORPUS
• Kepentingan perancangan bahasa dari segi perancangan KORPUS ialah
i. MEMBINA BAHASA - Perkamusan dan Peristilahan
ii. MENYERAGAMKAN EJAAN
iii. DAN TATABAHASA

• Dilakukan terhadap kod-kod bahasa
i. tatabahasa -Bidang tatabahasa yang mengalami pembaharuan ialah fonologi, morfologi, iaitu bahagian pembentukan kata dan sintaksis, pembinaan ayat.ContohnyaTatabahasa Dewan Jilid 1 (1986), Tatabahasa Dewan Jilid II (1989) dan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).
ii.sistem ejaan -Ejaan terdiri daripada penyusunan huruf-huruf untuk menghasilkan perkataan yang mempunyai maksud tertentu kemudian disebut serta difahami.Contohnya 1996, buku Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu
iii.peristilahan -Istilah bermakna kata atau gabungan kata yang menerangkan satu makna,konsep,proses,keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.Buku istilah dalam bahasa Melayu Contohnya Bidang iaitu aeroangkasa, kejuruteraan kapal terbang dan kejuruteraan automotif.
iv. perkamusan-Menambahkan jumlah perbendaharaan kata lengkap dengan maknanya. Contohnya1970 Kamus Dewan,2002 Kamus KBSR Dewan. dan Kamus Umum Bahasa Melayu Dewan diterbitkan pada tahun 2007.
C.Berjaya – sebab terbukti menjimatkan wang dalam semua usahanya
D. x berjaya – sebab ada kelemahan dlm pinjaman bahasa arab yg perlu tranlitrasi dan dalam kata majmuk
E. Penutup – Berjaya kerana terkenal di dunia dan digunakan diperingkat university dan perundangan.